Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chế biến và tiêu thụ cá da trơn của Mỹ giảm mạnh
01 | 07 | 2011
Cá da trơn đông lạnh được sử dụng nhiều nhất, chiếm 63% tổng tiêu thụ.

Theo nguồn tin từ Hiệp hội Thuỷ sản Việt Nam, trong tháng 4/2011, chế biến cá da trơn nuôi tại Mỹ đã giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 23,6 triệu lb.

Giá cá da trơn trung bình trả cho nhà sản xuất là 1,14 USD/lb, tăng 6,6 cent so với tháng 3 và tăng 33,7 cent so với cùng tháng năm 2010.

Tiêu thụ cá da trơn trong tháng 4 đạt 14 triệu lb, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu thụ cá da trơn tươi đạt 5,16 triệu lb, giảm 28% so với tháng 4/2010, chiếm 37% tổng lượng cá da trơn tiêu thụ tại Mỹ.

Cá da trơn động lạnh tiêu thụ được 8,82 triệu lb, giảm 22% so với cùng tháng năm ngoái, chiếm 63% tổng lượng tiêu thụ cá da trơn.

Tiêu thụ cá da trơn nguyên con chiếm 20% tổng tiêu thụ, philê chiếm 58%, cắt miếng, cắt quân cờ và các sản phẩm giá trị gia tăng khác chiếm 22%.

Lượng cá da trơn tồn kho giảm 22% so với tháng 3/2011 và giảm 58% so với cùng tháng năm ngoái.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường