Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá nông sản tại Việt Nam tuần tới 26/8
29 | 08 | 2011
Dưới đây là giá nông sản trong nước tuần 23-26/8, so với tuần trước đó (triệu đồng/tấn)

Hàng hóa

23-26/8

 15-22/8

 Địa phương

Cà phê hạt Robusta

49,8-51,0  

 48,7-50,3

Miền Trung Tây Nguyên

Ca cao

55,3-58,1  

 53,5-55,6

 Daklak

Hạt tiêu đen

 124,0-140,0

115,0-124,0

Miền Nam

Đường trắng

21,0-25,0  

 21,0-25,0

Miền Nam

Lúa đông xuân

6,8-7,4    

 6,5-7,2

 Đồng bằng sông Cửu Long

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường