Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su giảm mạnh trong tháng 9
03 | 10 | 2011
Giá cao su chủng loại SVR 3L và giá mủ nước tại thị trường Việt Nam giảm khá rõ rệt so với tháng trước với biên độ từ 3-3,5% tùy theo giao dịch tại các vùng miền.

Giá cao su thiên nhiên tại hầu hết các thị trường trên thế giới trong tháng 9 đồng loạt giảm so với tháng trước với mức giảm bình quân từ 4-6%. Đặc biệt giá giảm mạnh vào tuần cuối cùng của tháng. So với tháng trước, giá cao su giao ngay chủng loại SMR L tại sàn giao dịch Malaysia giảm từ 4-4,5%. Tại sàn Tocom và sàn giao dịch hàng hóa Shanghai, giá cao su chủng loại RSS 3 giảm nhiều hơn, từ 5-6% so với tháng trước.

Riêng giá cả của chủng loại SVR 3L và giá mủ nước tại thị trường Việt Nam cũng giảm khá rõ rệt so với tháng trước với biên độ từ 3-3,5% tùy theo giao dịch tại các vùng miền.

Tuy nhiên, giá cả vẫn còn giữ ở mức cao so với cùng kỳ năm trước, các chủng loại vẫn trên mức giá bình quân 4.000 USD/tấn. Trong 9 tháng đầu cuả năm 2010, mức giá bình quân SVR 3L đạt ở mức từ 3.175 USD/tấn và giá mủ nước đạt ở mức từ 461 VNĐ/TSC. Trong 9 tháng đầu của năm 2011, giá bình quân của SVR 3L đạt 4.988 USD/tấn tăng 57 % và giá mủ nước đạt từ 858 VNĐ/TSC tăng 86 % so với cùng kỳ năm trước.

 

Tháng

Năm 2011

Năm 2010

SVR 3L (USD/Tấn)

Mủ nước (VND/TSC)

SVR 3L (USD/Tấn)

Mủ nước (VND/TSC)

Tháng 1

5.147

860

2.945

405

Tháng 2

5.704

960

3.034

420

Tháng 3

5.310

950

3.146

430

Tháng 4

5.369

930

3.499

558

Tháng 5

4.938

920

3.340

430

Tháng 6

4.848

819

3.195

433

Tháng 7

4.556

753

3.038

443

Tháng 8

4.571

771

3.093

485

Tháng 9

4.452

760

3.285

544

Bình quân 9 tháng

4.988

858

3.175

461

So cùng kỳ năm trước (%)

57 %

86 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo thitruongcaosu.netBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ