Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng lốp xe của Trung Quốc tăng trong tháng 8
22 | 09 | 2011
Theo dữ liệu công bố từ Tổng cục thống kê Trung Quốc, sản lượng lốp xe mà nước này sản xuất trong tháng 8 đạt 72,19 triệu chiếc

Sản lượng lốp xe của Trung Quốc trong tháng 8/2011 tăng 12% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng giảm 0,9% so với tháng 7. Sản lượng cao su tổng hợp tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010.

Báo cáo của cơ quan này cho biết trong 8 tháng đầu năm 2011, tổng sản lượng lốp xe của Trung Quốc đạt 532,5 triệu chiếc, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cao su tổng hợp đạt 2,34 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2010. Trong tháng 8, sản lượng cao su tổng hợp đạt 302 ngàn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim Dung AGROINFO

Theo European Rubber Journal


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ