Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Michelin cho biết tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành lốp xe chậm lại
20 | 05 | 2011
Trên báo cáo cập nhật tại website của mình, Michelin cho biết tăng trưởng ngành lốp xe toàn cầu đang chậm lại. Mặc dù hầu hết khu vực và thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng kịch bản bùng nổ sản xuất – tiêu dùng sau khủng hoảng đang đi đến hồi kết.
Michelin chỉ công bố % thay đổi so với năm 2010; tuy nhiên, dữ liệu cho thấy rằng tăng trưởng vẫn duy trì tại tất cả các thị trường và hầu như tất cả các khu vực trên thế giới.

Thị trường lốp xe tải

Trên thị trường lốp xe tải, tốc độ tăng trưởng ở phân khúc OE trong 3 tháng đầu năm chậm lại, chỉ đạt mức 54,3% so với cùng kỳ năm 2010, tăng trưởng năm tính đến hết tháng 3 là 72,5%. Trên thị trường lốp xe thay thế, mức tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm đạt 23,1%; trong khi đó, tăng trưởng tháng 4 chỉ đạt 13,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Trên thị trường Bắc Mỹ, tăng trưởng doanh thu năm tính đến hết tháng 3 ở phân khúc OE dạt 65,7%; trong khi đó, tăng trưởng doanh thu tháng 4 so với cùng kỳ năm 2010 đạt 64,4%. Doanh thu lốp xe thay thế đạt tăng trưởng năm tính đến hết tháng 3 đạt 21,8%, so với mức tăng trưởng 12,7% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2010. Tại Brazil, tăng trưởng tại phân khúc OE theo năm đạt 23,2%; thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng doanh thu tháng 4 đạt 25,3%. Ngược lại, ở phân khúc lốp xe thay thế, doanh thu tháng 4 chỉ tăng 16% so với mức tăng 22,1% tăng trưởng doanh thu năm tính đến hết tháng 3/2011. Hiện Michelin vẫn chưa công bố dữ liệu thị trường lốp xe tải tại châu Á.

Thị trường lốp xe hơi

Trên thị trường lốp xe hơi, mức tăng trưởng chung doanh thu năm tính đến hết tháng 3/2011 của phân khúc OE tại thị trường châu Âu đạt 7,2%, cao hơn 1% so với mức tăng trưởng trong tháng 4. Với phân khúc lốp xe thay thế, tăng trưởng năm đạt 10,9%, cũng cao hơn so với mức tăng trưởng trong tháng 4, chỉ đạt 8,8%.

Trên thị trường châu Mỹ, doanh thu phân khúc OE tại Bắc Mỹ tăng trưởng theo năm đạt 10,2%; cao hơn so với mức tăng trưởng 6,8% trong tháng 4. Trong khi đó, tăng trưởng năm doanh thu phân khúc lốp xe thay thế đạt 4,3% và tăng trưởng âm 2% trong tháng 4. Tại Brazil, doanh thu phân khúc OE tháng 4 tăng 7,6%, so với mức tăng trưởng 7,3% tăng trưởng doanh thu tính theo năm. Trong phân khúc lốp xe thay thế, tăng trưởng doanh thu năm đạt 23,2%, thấp hơn chút ít so với mức tăng trưởng doanh thu tháng 4, đạt 24,1%.

Michelin không công bố dữ liệu trên thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á nhưng cung cấp thông tin trên thị trường Trung Quốc. Trên thị trường Trung Quốc, tăng trưởng doanh thu năm của phân khúc sản phẩm OE tăng 5,3%; trong khi tăng trưởng doanh thu trong tháng 4 chỉ đạt 1,3%. Trong phân khúc lốp xe thay thế, doanh thu năm tăng trưởng 23,2%, so với mức tăng trưởng doanh thu trong tháng 4 đạt 24,1%.

KIM DUNG/AGROINFO
Nguồn: European Rubber Journal


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ