Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ân Độ: Sử dụng cao su giảm trong tháng 5 do ngành ô tô giảm tốc
22 | 06 | 2011
Tiêu thụ cao su giảm trong tháng 5 so với cùng tháng năm trước. Các báo cáo chỉ ra lĩnh vực ô tô đang có dấu hiệu suy thoai mang dự đoán không tốt cho lĩnh vực cao su. Cao su sử dụng trong tháng 4 và 5 tăng 3,9% so với cùng giai đoạn năm.

Nhưng so với tháng 4 năm 2011, tiêu thụ 81 nghìn tấn trong tháng 5/2011 là thấp hơn 1,9%. Với lĩnh vực ô tô thông báo tốc độ tăng trưởng thấp hơn trong 2 tháng, sự sụt giảm trong tiêu thụ cao su có thể là nguyên nhân lo ngại cho ngành cao su. Rajiv Budhraja tổng giám đốc Hiệp hội Sản xuất Lốp xe ô tô nói “chúng thôi dự kiến tốc độ tăng trưởng trong tiêu thụ chậm lại khi so với mức năm trước”. Tăng trưởng chậm lại trong lĩnh vực ô tô, đã được ghi lại mức tăng 25 - 30% năm trước, sẽ ảnh hưởng bất lợi tới triển vọng ngành lốp xe. Năm ngoái lĩnh vực lốp xe tăng trưởng tổng thể 22% trong khi năm nay tăng trưởng ở mức vừa phải 12%. Budhraja nói “các kết quả quý II sẽ là rất quan trọng trong bối cảnh này”. Ông cho biết gói kích thích của chính phủ có thể cứu ngành công nghiệp trong nửa cuối năm.

Sự suy thoái trong ngành công nghiệp ô tô có thể ảnh hưởng tới cảm tính thị trường, nhu cầu chậm chạm trong những tuần gần đây. Trong khi đó nhập khẩu cao su tăng ổn định và đứng ở mức 22,811 nghìn tấn trong tháng 4 và 5 so với 26,248 nghìn tấn cùng kỳ năm trước đó. Nhập khẩu cao hơn cũng có thể ảnh hưởng tới cảm tính thị trường và làm giảm giá. Sản lượng cao su tự nhiên trong nước tăng 6% trong hai tháng đầu của năm tài chính hiện tại.

Theo vinanetBáo cáo phân tích thị trường