Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất thị trường châu Á ngày 18/5
19 | 05 | 2011
Giá giao dịch cao su vật chất tại thị trường châu Á tăng vào ngày thứ 4, 18/5, do giá cao su giao dịch tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo tăng và nguồn cung hạn chế. Hoạt động thu hoạch mủ cao su tại các nước sản xuất lớn bị gián đoạn bởi mưa lớn, dẫn đến nguồn cung suy giảm.

Giá một số loại cao su vật chất, so với ngày 13/5

Loại

Giá

Thay đổi

Thái RSS3 giao tháng 6

5,1 USD/kg

+0,05 USD

Thái STR20 giao tháng 6

4,6 USD/kg

+0,2 USD

Malaysia SMR20 giao tháng 6

4,5 USD/kg

+0,1 USD

Indonesia SIR20 giao tháng 6

2 USD/lb

0

Thái USS3

147 Bath/kg

+7 Bath

Thái 60% Latex vành ống giao tháng 6

3.100 USD/tấn

0

Thái 60% Latex khối lượng lớn giao tháng 6

3.000 USD/tấn

0

 
Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung/AGROINFO
Nguồn: Reuters



Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256




Chọn báo cáo
Huỷ