Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su thiên nhiên của Trung Quốc sẽ tăng trong năm nay
03 | 10 | 2007
Giá cao su thiên nhiên của Trung Quốc dự báo sẽ tăng mạnh trong những tháng còn lại của năm nay, vì các doanh nghiệp sản xuất lốp xe tăng cường sản xuất.

Giá cao su thiên nhiên trung bình trong tháng 8 ở Trung Quốc trong đã tăng 2,5%.

Đối với các khu vực sản xuất cao su thiên nhiên chính. Giá cao su SCR5 tại Hán Khẩu đạt 18.672 NDT/tấn (2.486 USD/tấn) trong tháng 8, tăng 230 NDT so với tháng trước đó; tại Vân Nâm đạt 18.748 NDT/tấn, tăng 450 NDT, tại Thượng Hải đạt 18.713 NDT/tấn, tăng 454 NDT, tại Thanh Đảo đạt 18.680 NDT/tấn, tăng 475 NDT, và tại Thiên Tân đạt 18754 NDT, tăng 439 NDT.

Thông thường, các doanh nghiệp sản xuất lốp xe bắt đầu tích trữ nguyên liệu từ tháng 9 để bắt đầu sản xuất vào tháng 10. Giá cao su thiên nhiên đã giảm vào khoảng tháng 3- tháng 4, dường như chạm đáy vào tháng 8-tháng 9 và bắt đàu tăng trở lại từ sau đó.

Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết sản lượng cao su tổng hợp của nước này đạt 173.000 tấn trong tháng 8 năm nay, tăng 3,6% so với tháng trước đó và 6,8% so với cùng tháng năm ngoái. Tổng sản lượng cao su thiên nhiên trong 8 tháng đầu năm nay đạt 1,425 triệu tấn, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê của Hải quan cho thấy nhập khẩu cao su các loại đạt 275.000 tấn trong tháng 8, tăng 6,2% so với tháng 7 và giảm 7,4% so với cùng tháng năm ngoái. Tổng nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm nay đạt 1,963 triệu tấn.

Sản lượng lốp xe của Trung Quốc đạt 44,93 triệu chiếc trong tháng 8, giảm 2,2% so với tháng 7, song tăng 23,1% so với tháng 8 năm ngoái, và đã tăng tới 338 triệu chiếc trong 8 tháng đầu năm nay, thêm 23,1%.

Tiêu thụ cao su của nước này trong tháng 8 ước đạt 400.000 tấn, đưa tổng lượng tiêu thụ trong 8 tháng lên 3,6 triệu tấn.Nguồn: thongtinthuongmaivietnam
Báo cáo phân tích thị trường