Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá lúa giảm mạnh
04 | 01 | 2012
Giá lúa khô thu mua tại các kho ở khu vực phía nam hiện nay phổ biến ở mức 5.950 - 6.050 đồng/kg lúa thường; lúa hạt dài 6.050 - 6.150 đồng/kg (giảm khoảng 1.300 đồng/kg so với hồi đầu tháng 12-2011).

 

Gạo thành phẩm không bao bì giao tại mạn phổ biến ở mức 8.400 - 9.400 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so đầu tháng 12-2011. Giá lúa gạo trong nước giảm do giá xuất khẩu gạo giảm mạnh.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến hết năm 2011, cả nước xuất khẩu 6,944 triệu tấn gạo, kim ngạch 3,412 tỷ USD.

 Theo Nhân Dân
Báo cáo phân tích thị trường