Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Ấn Độ giảm 7,52% trong 4 tháng
08 | 02 | 2012
Xuất khẩu cà phê đã giảm 7,52% trong 4 tháng đầu niên vụ này (từ 1/10/2011 đến 31/1/2012) xuống còn 79.021 tấn so với 85.455 tấn trong năm trước.

Trị giá xuất khẩu tính theo đồng rupee đã tăng 20,12% đạt 12009,2 triệu rupi so với 9997.2 triệu rupi, còn theo giá đô la Mỹ, trị xuất khẩu đã tăng 11,02% lên 243,05 triệu USD. Đơn giá xuất khẩu trung bình đạt 1,51.974 rupi mỗi tấn so với 1,16.987 mỗi tấn của niên vụ trước.

Xuất khẩu đã giảm trong tháng Giêng do sự tăng cường của đồng Rupee so với đồng đô la. Trong tháng 12, các nhà xuất khẩu đã được hưởng lợi do đồng Rupee suy yếu.

Hiện nay, các nhà xuất khẩu đang chú ý đến sự ổn định của thị trường tiền tệ để tiếp tục thu mua.

Theo các số liệu thống kê của Ủy ban Cà phê ngày 31/1, cà phê arabica quả khô (arabica parchment) đạt 4.121 tấn (xuất khẩu năm ngoái đạt 5.723 tấn), arabica quả tươi 1.361 tấn (1469 tấn), cà phê robusta quả khô 670 tấn (2104 tấn) và robusta quả tươi 7649 tấn (5346 tấn).

Xuất khẩu cà phê hòa tan đạt 2.176 tấn (3.691 tấn) và tái xuất đạt mức 4985 tấn (1851 tấn).(VINANET)
Báo cáo phân tích thị trường