Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu thức ăn gia súc tháng 6/2012 tiếp tục tăng mạnh
16 | 07 | 2012
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu (TAGS & NL) trong tháng 6/2012 đạt trên 250,3 triệu USD, tăng 21,0% so với tháng trước và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2011.


Tính chung 6 tháng đầu năm 2012, nhập khẩu TAGS & NL đạt 1,067 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.


Nhập khẩu TAGS và NL các tháng, năm 2011 – 2012 (Triệu USD)


 
Nguồn: TCHQ


Ngoài ra, nhập khẩu một số loại cây, hạt nguyên liệu trong tháng 6/2012 như sau: Lúa mỳ đạt trị giá 61,9 triệu USD, tăng 10,7% so tháng trước; trong khi ngô và đậu tương lần lượt đạt 33,4 và 46,9 triệu USD, giảm mạnh tương ứng 36,8% và 51,9%.


Tính chung 6 tháng đầu năm nay, nhập khẩu 3 mặt hàng này đều tăng so cùng kỳ năm 2011: Lúa mỳ467,6 triệu USD, tăng 3,2%; Ngô đạt 258,1 triệu USD, tăng 29%; Đậu tương đạt 380,1 triệu USD, tăng 153%.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường