Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ai Cập: Thu mua 3,42 triệu tấn lúa mỳ từ nông dân
22 | 06 | 2012

Ai Cập, nhà nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới, vừa mua 3,42 triệu tấn nguyên liệu từ nông dân, khi mùa vụ mới bắt đầu khởi động. Lượng lúa mỳ thu mua ước tính đạt trị giá 7,87 tỷ pao Ai Cập, tương đương 1,3 tỷ USD.Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường