Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Indonexia giảm lượng gạo nhập khẩu
15 | 08 | 2012
Theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo nhập khẩu gạo của Indonexia năm 2011- 2012 sẽ giảm xuống do thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho sản lượng trong nước, giảm lượng gạo mà cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonexia ( Bulog) cần nhập khẩu.


Indonexia ước tính sản xuất 36,5 triệu tấn gạo trong năm 2011/12, tăng so với ước tính trước đó 36,3 triệu tấn sau khi diện tích gieo trồng tăng lên 12,16 triệu ha. Tiêu thụ ước tăng từ 39 triệu tấn trong năm 2010/11 lên 39,55 triệu tấn trong năm 2011/12 và 40 triệu tấn trong năm 2012/13.


Dự báo nhập khẩu gạo của nước này năm 2012 /13 sẽ tăng lên khoảng 1,45 triệu tấn, năm 2011/12 Bulog có dự định mua khoảng 4,5 triệu tấn gạo – trong đó có 2,4 triệu tấn từ thị trường trong nước. Bulog có thể chỉ mua lúa gạo từ nông dân nếu giá thị trường thấp hơn giá chính thức của Chính phủ.


Bộ môn Nghiên cứu Chiến lược Chính sách- Dịch từ nguồn : USDA
 Báo cáo phân tích thị trường