Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Rút GCN nếu DN không làm đúng các điều kiện về kinh doanh xuất khẩu gạo
18 | 04 | 2012
Bộ Công thương cần rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện về kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109 của Chính phủ.

Trên đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với Bộ Công thương về kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận (GCN) đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109 của Chính phủ.


Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới, dự báo nhu cầu nhập khẩu của các thị trường để chủ động, kịp thời chuẩn bị hàng hóa và có giải pháp khắc phục khó khăn nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu xuất khẩu gạo của năm 2012, tiêu thụ tốt lúa, gạo và góp phần ổn định cuộc sống của người nông dân, bảo đảm an sinh xã hội.


Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Công Thương phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.


Trong khi chưa ban hành Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công thương điều hành để việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100 đầu mối.


Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yều cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá, trong đó tập trung phân tích rõ những mặt được, hạn chế của chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo để có sự chủ động trong việc can thiệp thị trường gạo khi cần thiết.


Về xây dựng hệ thống dự trữ 4 triệu tấn lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy hoạch hệ thống kho, nhất là kho chứa lúa để bảo đảm mục tiêu bảo quản đạt chất lượng và thời gian tạm trữ để xuất khẩu, đôn đốc để các doanh nghiệp, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây kho dự trữ lúa, gạo và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2012.Theo InfoTV
Báo cáo phân tích thị trường