Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá hạt điều đi lên do nhu cầu gia tăng
06 | 08 | 2013
New Delhi, ngày 3/8/2013
Giá hạt điều đã tăng 10 Rupi/kg trong ngày thứ bảy (3/8) do các nhà bán buôn và bán lẻ đều đang trong tình trạng thiếu hàng.
Nguồn cung thêm hạn hẹp từ các vùng sản xuất chính cũng góp phần khiến mức giá tăng lên.
Giá hạt điều W180, W210, W240 và W320 đều tăng 10 Rupi lần lượt lên mức 800-910 Rupi/kg, 750-810 rupi/tạ, 600-660 Rupi/tạ, 550-610 Rupi/tạ.
 
Các thương nhân cho biết tình trạng tăng giá trên do nhu cầu thu mua của các bán buôn/lẻ lên cao trong khi nguồn cung thêm từ các vùng sản xuất lại ở mức thấp.
 


Báo cáo phân tích thị trường