Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su giảm mạnh
01 | 04 | 2014
Theo Bộ NN&PTNT, ba tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu cao su giảm mạnh cả về lượng và giá trị.

Cụ thể, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3-2014 đạt 37.000 tấn với giá trị 71 triệu USD, nâng tổng kim ngạch cao su xuất khẩu ba tháng đầu năm lên 144.000 tấn với giá trị đạt 292 triệu USD, giảm 23% về khối lượng và giảm 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu giảm kéo theo nhập khẩu cũng giảm sút so với cùng kỳ, trong ba tháng đầu năm nước ta chỉ nhập 74.000 tấn cao su nguyên liệu (giảm 3,6%) với giá trị 158 triệu USD (giảm 14%). Việt Nam vẫn nhập khẩu cao su chủ yếu từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Campuchia.

Nguồn: Bộ NN&PTNT
 


Báo cáo phân tích thị trường