Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển vọng đậu tương Nam Mỹ niên vụ 2013/14 tăng cao
01 | 04 | 2014
Sản lượng đậu tương Nam Mỹ có thể tăng cao hơn so với ước tính tháng trước, do triển vọng được cải thiện đối với cây trồng ở cả 2 quốc gia Brazil và Argentina, Oil World cho biết.

Vụ thu hoạch đậu tương ở 5 nước sản xuất hàng đầu Nam Mỹ sẽ đạt 151,45 triệu tấn niên vụ 2013/14, cao hơn so với ước tính 150,6 triệu tấn trong tháng 2/2014 và tăng 5,5% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Dự báo sản lượng đậu tương mỗi nước Brazil và Argentina tăng 500.000 tấn, lên 84,5 triệu tấn và 53,5 triệu tấn theo thứ tự lần lượt.
 
Giá đậu tương kỳ hạn trong năm nay tăng 10% tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago, trong bối cảnh lo ngại thời tiết khô tại một số khu vực cắt giảm sản lượng vụ thu hoạch Nam Mỹ. Trong khi đó, Oil World đã nâng dự báo, sản lượng đậu tương sẽ vẫn dưới mức 158,8 triệu tấn ước tính tháng 1/2014. Sản lượng đậu tương toàn cầu sẽ đạt 279,7 triệu tấn, “hầu như không thay đổi” so với ước tính tháng trước.
 
Xuất khẩu đậu tương của Nam Mỹ từ tháng 1 đến tháng 3 ước đạt 10,2 triệu tấn, cao hơn 4,1 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, Oil World cho biết. Xuất khẩu từ Brazil, nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, đạt 5 triệu tấn trong tháng 3/2014, mức cao kỷ lục tháng. Xuất khẩu của nước này đã tăng mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh ít hơn từ xuất khẩu ngô so với năm ngoái, và thời tiết khô tại các cảng lớn.
 
Xuất khẩu đậu tương toàn cầu có thể đạt 47,1 triệu tấn từ tháng 4 đến tháng 8, thấp hơn 2,2 trieeujt ấn cùng kỳ năm ngoái, Oil World cho biết. Dự trữ đậu tương nhập khẩu Trung Quốc, nước tiêu thụ hàng đầu thế giới, có thể có hươn 4 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái tính đến cuối tháng 4/2014. Dự trữ đậu tương toàn cầu tính đến cuối niên vụ 2013/14 sẽ đạt 72,2 triệu tấn, tăng 17% so với cùng kỳ niên vụ trước.
 
Nguồn: Bloomberg
 


Báo cáo phân tích thị trường