Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu ngô và thức ăn gia súc vẫn tăng cao
27 | 08 | 2014
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu trong tháng 8/2014 ước đạt 323 triệu USD, đưa kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm đạt gần 2,25 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2013.
Thị  trường nhập khẩu chính của nhóm mặt hàng này là Achentina (chiếm 33% thị  phần), Hoa Kỳ (13,9%) và Trung Quốc (10,7%). 
 
Tổng kim ngạch nhập thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2014 đã tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
 
Nguồn: mard.gov.vn
 


Báo cáo phân tích thị trường