Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014"
21 | 07 | 2014
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng thị trường năm 2014.
Báo cáo chia thành 4 mục chính: 
(1). Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước, trong đó cập nhật diễn biến cung – cầu, khả năng sản xuất nguyên liệu và xu hướng giá cả TACN năm 2014. 
(2). Tình hình nhập khẩu một số hạt ngũ cốc, nguyên liệu TACN và thành phẩm, trong đó đề cập, phân tích tình hình nhập khẩu TACN và nguyên liệu theo các chủng loại và thị trường.
(3). Các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường TACN, bao gồm: diễn biến giá cả nguyên liệu TACN thế giới, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, các chính sách liên quan tới ngành TACN tại Việt Nam.
(4). Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi, trong đó đưa ra những nhận định, dự báo về thị trường TACN trong giai đoạn còn lại của năm 2014.
 
Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường