Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố phát hành "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam 4 tháng đầu năm 2012"
17 | 05 | 2012
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố "Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012". Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất (số liệu cập nhật đầu tháng 5/2012) các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thức ăn chăn nuôi và triển vọng xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế năm 2012.

Báo cáo gồm 2 phần chính: i) Thị trường thức ăn chăn nuôi thế giới, phân tích những thực trạng và triển vọng cung- cầu, thương mại giá cả nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi niên vụ 2011/2012; ii) Thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước 4 tháng đầu năm và triển vọng năm 2012, trong đó phân tích tình hình nguồn cung nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước và nhập khẩu, diễn biến giá cả và các yếu tố tác động đến giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm và các nhận định, dự báo.


Báo cáo thị trường thức ăn chăn nuôi 4 tháng đầu năm 2012 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 

Xem thông tin về báo cáo tại đâyAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường