Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tiếp tục tăng trưởng
14 | 11 | 2014
Thức ăn gia súc và nguyên liệu là một trong những mặt hàng trong nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 9 tháng năm 2014, tuy nhiên mặt hàng này cũng góp phần vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tuy kim ngạch chỉ đạt mức khiêm tốn, đạt 338,3 triệu USD, chiếm 0,3% tổng kim ngạch.

Tính riêng tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu 40,5 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 3,8% so với tháng 8/2014.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay xuất khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu liên tục tăng trưởng về kim ngạch, nếu như quý I/2014 tăng 7,6% thì tốc độ này duy trì đến quý II, với mức tăng 22,1% và tăng cho đến quý III/2014, tăng 29,4%.

 

Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này sang 13 thị trường trên thế giới , là thị trường chính nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu, Trung Quốc cũng là thị trường chính xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam, chiếm 27,9% tổng kim ngạch, đạt 94,6 triệu USD.

 

Đứng thứ hai sau Trung Quốc là thị trường Cămpuchia, đạt 77,1 triệu USD; Malaixia đạt 40,6 triệu USD; Nhật Bản 34 triệu USD…

 

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 9 tháng 2014 – ĐVT: USD

 
KNXK 9T/2014
Tổng KNXK
338.309.292
Trung Quốc
94.606.518
Cămpuchia
77.106.089
Malaixia
40.680.437
Nhật Bản
34.084.522
Đài Loan
19.650.111
Ấn Độ
15.210.824
Hàn Quốc
13.275.190
Philippin
9.208.748
Thái Lan
7.538.872

Indonesia

6.071.116
Băngladesh
2.307.958
Hoa Kỳ
1.396.523

Singapore

955.818
NG.Hương
Nguồn: Vinanet


VINANET
Báo cáo phân tích thị trường