Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: Tổng sản lượng thủy sản quý I/2015 đạt 54.613 tấn, tăng 1,2%
21 | 04 | 2015
Theo số liệu từ Sở NN&PTNT Tiền Giang, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh ước tính đạt 54.613 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng đạt 32.793 tấn, tăng 1,7%; sản lượng khai thác đạt 21.820 tấn, tăng 0,4%.

Theo số liệu từ Sở NN&PTNT Tiền Giang, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh ước tính đạt 54.613 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng đạt 32.793 tấn, tăng 1,7%; sản lượng khai thác đạt 21.820 tấn, tăng 0,4%.

Về nuôi trồng, diện tích nuôi thủy sản các loại đạt 10.228 ha, giảm 11,9%. Thủy sản nước ngọt nuôi được 5.202 ha, giảm 9,9% so cùng kỳ, trong đó có 1.912 ha cá tra tăng 1,1%. Thủy sản nước mặn, lợ nuôi được 5.026 ha, giảm 13,9%, trong đó có 2.375 ha tôm sú giảm 4,5% do thời tiết chưa thuận lợi nên người dân thả nuôi chậm.AGRO
Báo cáo phân tích thị trường