Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh long rớt giá, nho mất mùa
10 | 08 | 2015
Thanh long ở Bình Thuận liên tục rớt giá trong gần nửa tháng qua khi vụ thu hoạch chính vào đợt cao điểm, bắt đầu từ giữa tháng 7.

 Các chủ vườn cho biết loại thanh long đẹp nhất dành cho xuất khẩu, thương lái thu mua chỉ 4.500-5.000 đồng/kg, trong khi giá bán đại trà khoảng 3.000-3.500 đồng/kg. Theo tính toán của các nhà vườn, thanh long chính vụ giá bán thấp nhất phải 6.000 đồng/kg mới có lãi.

Giới thương lái ở Bình Thuận cho biết thanh long xuất khẩu của tỉnh này phụ thuộc thị trường Trung Quốc. Hầu hết các chủ vựa thu mua thanh long dựa vào giá do thương lái Trung Quốc ở các cửa khẩu phía Bắc đưa ra.

Bình Thuận là tỉnh có diện tích cây thanh long nhiều nhất nước với trên 22.000 ha, sản lượng bình quân 50.000 tấn/năm.

l Trong khi đó, do nắng hạn kéo dài hơn 1 năm qua nên các vườn nho ở Ninh Thuận bị giảm sản lượng trầm trọng. Mặc dù đang là vụ chính (từ tháng 5 đến tháng 8) nhưng năng suất bình quân khoảng 1,2 tấn/sào, chỉ bằng 60% so với mọi năm.

Mặc dù mất mùa nhưng giá bán nho không tăng, bình quân 30.000-35.000 đồng/kg (loại 1); 22.000-27.000 đồng/kg (loại thường), giảm gần 30% so với cùng vụ những năm trước.cafeF
Báo cáo phân tích thị trường