Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sang thị trường Nam Phi nhóm hàng cà phê giảm mạnh nhất
25 | 10 | 2017
Trong rổ hàng hóa xuất sang thị trường Nam Phi thì bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc có tốc độ tăng mạnh, nhưng ngược lại nhóm hàng cà phê và gạo giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2017 Việt Nam đã thu về từ thị trường Nam Phi 70,3 triệu USD, tăng 4,28% so với tháng 8 nâng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 9 tháng 2017 lên 576,8 triệu USD, giảm 14,93% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất sang thị trường Nam Phi chủ yếu các nhóm hàng điện thoại và linh kiện, giày dép, máy vi tính sản phẩm điện tử, hàng dệt may, hạt tiêu, hạt điều…. trong số đó điện thoại và linh kiện là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất, chiếm 48,1% tổng kim ngạch, đạt 277,9 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tốc độ xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Nam Phi lại suy giảm 25,07%. Đứng thứ hai về kim ngạch là giày dép, với 82,7 triệu USD, giảm 12,21% kế đến là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 75,5 triệu USD, tăng 38,18% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nam đều suy giảm chiếm tới 60%, trong đó nhóm hàng cà phê giảm mạnh nhất, giảm 82,38% về lượng và giảm 77,38% về trị giá so với cùng kỳ tương ứng với 1,6 nghìn tấn, kim ngạch 3,4 triệu USD, nhưng giá xuất bình quân 2119,54 USD/tấn, tăng 28,34%. Tính riêng tháng 9, xuất khẩu hàng cà phê sang Nam Phi đạt 19 tấn, trị giá 42,6 nghìn USD, giảm 77,91% về lượng và giảm 75,18% về trị giá so với tháng 8, giá xuất lại tăng 12,34% đạt 2243,42 USD/tấn.

Mặt hàng gạo có tốc độ giảm mạnh đứng thứ hai, qua số liệu từ TCHQ cho biết tháng 9/2017 Việt Nam đã xuất 355 tấn gạo, trị giá 210,7 nghìn USD, giá xuất 593,65 USD/tấn, tăng 27,94% về giá nhưng giảm 53,10% về lượng và 40% về kim ngạch so với tháng 8, tính chung 9 tháng đầu năm Việt Nam đã xuất 5,4 nghìn tấn gạo sang thị trường Nam Phi, kim ngạch 2,4 triệu USD, giảm 70,76% về lượng và giảm 67,43% về trị giá với giá xuất bình quân 448,52 USD/tấn tăng 11,37% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, nhóm hàng với kim ngạch tăng trưởng chiếm 40%, trong đó xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc tăng mạnh, tăng 64,64% so với cùng kỳ đạt 2,4 triệu USD, tính riêng tháng 9 kim ngạch mặt hàng này đạt 420,8 nghìn USD, giảm 0,89% so với tháng 8.

Xuất khẩu sang thị trường Nam Phi 9 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Mặt hàng

9 tháng 2017

9 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

576.824.357

678.360.645

-14,97

điện thoại các loại và linh kiện

277.998.543

370.991.029

-25,07

giày dép các loại

82.745.552

94.251.641

-12,21

máy vi tính, sp điện tử và linh kiện

75.528.718

54.661.562

38,18

máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng

20.395.070

29.248.831

-30,27

hàng dệt, may

18.222.170

14.832.647

22,85

hạt tiêu

11.553.324

16.239.646

-28,86

gỗ và sản phẩm gố

6.830.834

5.169.016

32,15

phương tiện vân tải và phụ tùng

4.959.173

4.022.584

23,28

sản phẩm hóa chất

4.939.125

6.779.383

-27,14

ca phê

3.431.537

15.172.479

-77,38

sản phẩm từ sắt thép

3.005.936

6.400.246

-53,03

bánh kẹo và các sp từ ngũ cốc

2.498.832

1.517.734

64,64

gạo

2.458.322

7.534.645

-67,37

chất dẻo nguyên liệu

750.010

580.392

29,22

hạt điều

6.431.280

7.012.160

-8,28

(tính toán số liệu từ TCHQ)

Theo vinanet.vnBáo cáo phân tích thị trường