Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ xuất khẩu gạo trả chậm sang Cuba
14 | 09 | 2007
Xét đề nghị của Bộ Tài chính và Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chính sách hỗ trợ xuất khẩu gạo trả chậm sang Cuba trong Chương trình hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba năm 2007
Theo đó, đối với 200.000 tấn gạo hợp đồng Chính phủ, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (không cấp trực tiếp cho doanh nghiệp); với 200.000 tấn gạo hợp đồng, áp dụng lãi suất cho vay theo quy định hiện hành.

Thời hạn vay vốn được xác định theo thời gian thanh toán hợp đồng xuất khẩu giữa 2 bên, tối đa không quá 3 năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ứng dự toán để Ngân hàng Phát triển Việt Nam ứng vốn theo đúng tiến độ giao hàng cho Tổng công ty Lương thực Miền Bắc mua gạo bán trả chậm cho Cuba.

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc thu hồi nợ đúng hạn và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn để hoàn trả nợ vay và lãi vay theo hợp đồng tín dụng./.(TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ