Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS) không chia cổ tức năm 2020
12 | 06 | 2020
Trong tuần, CTCP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao (LAS) đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Theo Tin nhanh chứng khoán

Diễn ra trong bối cảnh không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt chỉ 76% và 7,6% kế hoạch đề ra cho cả năm, đồng thời không thực hiện được kế hoạch chia cổ tức 9%, tại kỳ họp năm nay, HĐQT LAS trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh với 3.140 tỷ đồng doanh thu, 56 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 
Dự liệu tình hình kinh doanh tiếp tục đối mặt với khó khăn, LAS không đặt kế hoạch chia cổ tức năm 2020.
LAS cũng trình đại hội xem xét thông qua kế hoạch giảm thù lao Chủ tịch HĐQT từ 10 triệu đồng/tháng xuống 6 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT giảm từ 8 triệu đồng/tháng xuống 5 triệu đồng/tháng.
Nhìn nhận năm 2020 sẽ rất khó khăn do cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, sản phẩm tiếp tục bị tồn kho, ứ đọng nhiều do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, đại diện LAS cho biết sẽ tập trung nghiên cứu sản phẩm mới, tăng cường các giải pháp tiết kiệm trong sản xuất để giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu; hoàn thiện hệ thống cung ứng bán hàng...
Cũng theo vị này, LAS sẽ phối hợp và tổ chức tốt việc thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty từ mức 69,8% xuống 51% theo kế hoạch. 


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ