Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu hạt điều đạt 55.000 tấn trong tháng 5/2022
15 | 06 | 2022
Trong tháng 5/2022, xuất khẩu hạt điều Việt Nam ước tính đạt 55.000 tấn, trị giá 330 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với tháng 4/2022.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2022, xuất khẩu hạt điều Việt Nam ước tính đạt 55.000 tấn, trị giá 330 triệu USD, tăng 13% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với tháng 4/2022; tăng 3,2% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với tháng 5/2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam giảm 3,2% về lượng và 2,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, ước tính đạt 208.000 tấn, trị giá 1,24 tỷ USD.

Trong tháng 5/2022, mức giá xuất khẩu hạt điều bình quân ước đạt 6.000 USD/tấn, tăng 0,6% so với tháng 4/2022, nhưng giảm 2,3% so với tháng 5/2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt 5.968 USD/tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 4/2022, Trung Quốc chi 21,56 triệu USD nhập khẩu hạt điều, tăng 112,6% so với tháng 4/2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu hạt điều của Trung Quốc đạt 55,45 triệu USD, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Việt Nam đứng vị trí đầu tiên cung cấp hạt điều cho thị trường Trung Quốc. Trong tháng 4/2022, xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Trung Quốc đạt 19,71 triệu USD, tăng 96,2% so với tháng 4/2021.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt điều Việt Nam sang Trung Quốc đạt 45,57 triệu USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu hạt điều Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 82,16% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt điều của Trung Quốc, giảm 14,36% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc giảm nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, trong khi đó nước này tăng nhập khẩu hạt điều từ Myanmar, trong tháng 4/2022, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,72 triệu USD, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 7,99 triệu USD.

Thị phần hạt điều của Myanmar chiếm 14,41% tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay. Như vậy có thể thấy, ngành hạt điều Việt Nam đang chịu sự canh tranh khá gay gắt từ Myanmar tại thị trường Trung Quốc.

Theo Tạp chí Thương hiệu Sản phẩmBáo cáo phân tích thị trường