Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hai tháng đầu năm: Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 25%
01 | 03 | 2010
Theo Bộ NN-PTNT, trong 2 tháng đầu năm 2010, xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước đạt trên 2,8 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 2-2010 đạt trên 1,4 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu mạnh là cao su, hạt tiêu, hạt điều và chè. Xuất khẩu gạo, cà phê lại sụt giảm cả về kim ngạch và khối lượng.

Bộ NN-PTNT đặt chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2010 đạt mức 16 tỷ USD.Theo SGGP Online
Báo cáo phân tích thị trường