Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phấn đấu tăng trưởng nông nghiệp trên 3,5%/năm
02 | 02 | 2010
Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) từ nay đến năm 2020, với mục tiêu góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng trên 3,5%/năm; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

Từng bước sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa ƯDCNC, có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất NNƯDCNC chiếm 10-15% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước vào năm 2015 và tăng lên 30-35% vào năm 2020.

Các khu công nghiệp công nghệ cao sẽ đóng vai trò làm "đầu tàu", mở đường cho việc đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn hướng nhanh tới hiện đại hóa. Vì vậy, Đề án xây dựng kế hoạch từng bước xây dựng và hình thành nền NNƯDCNC, trọng tâm là doanh nghiệp NNƯDCNC và vùng sản xuất NNƯDCNC. Mục tiêu trước mắt đến năm 2015, mỗi tỉnh vùng kinh tế trọng điểm xây dựng được 3-5 doanh nghiệp, 2-3 vùng sản xuất nông nghiệp; cả nước có 3-5 khu NNƯDCNC tại một số vùng sinh thái nông nghiệp. Song song với đó sẽ từng bước hình thành hệ thống cơ sở dịch vụ CNC phục vụ nông nghiệp như: dịch vụ môi giới, tư vấn kỹ thuật; dịch vụ cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm... Từng bước hình thành sàn giao dịch CNC trong nông nghiệp.Theo Báo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường