Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phân bón làm ô nhiễm đất ở Trung Quốc
29 | 01 | 2010
Theo một báo cáo nghiên cứu của Khoa Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Renmin và Tổ chức Hoà bình xanh, Trung Quốc - nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất trên thế giới và nước tiêu thụ phân bón hàng đầu thế giới cần giảm tới 50% sự phụ thuộc vào phân bón do việc sử dụng quá mức các loại phân bón gây nên tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Wen Tiejun, Trưởng Khoa Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Renmin, Trung Quốc cho biết: Chưa nhiều người nhận thức được ngành nông nghiệp là ngành gây ra ô nhiễm lớn nhất tại Trung Quốc và vấn đề này cần được quan tâm nhiều hơn nữa.

Các loại phân hoá học đã giúp tăng sản lượng nông nghiệp tại Trung Quốc - đất nước đông dân nhất trên thế giới - nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực của toàn bộ người dân nước này. Nhưng việc sử dụng quá mức phân bón dẫn đến hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp thấp và tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Báo cáo cho biết nông dân Trung Quốc, đặc biệt là nông dân ở khu vực miền bắc sử dụng lượng phân bón nhiều hơn 40% lượng phân bón cần thiết. Điều này dẫn đến việc khoảng 10 triệu tấn phân bón bị thải vào nước mỗi năm, gây ô nhiễm các con sông và hồ tại Trung Quốc.

Trung Quốc sản xuất 24% tổng sản lượng ngũ cốc toàn cầu nhưng nước này sử dụng tới 35% lượng phân bón toàn cầu. Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng hơn 8 lần từ những năm 60 trong khi việc sử dụng phân hóa học tăng 55 lần.

Báo cáo đưa ra khuyến nghị chính phủ Trung Quốc nên giảm các khoản hỗ trợ dành cho các nhà sản xuất phân bón và kêu gọi dành hỗ trợ cho những nông dân sử dụng phân bón từ chất thải động vật.


 Nguồn: Theo Reuters
Báo cáo phân tích thị trường