Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số khoản vay sẽ đc hỗ trợ 100% lãi suất
28 | 01 | 2010
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 02/2010/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng trong năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn.

Theo đó, khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất là hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân vay vốn ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để mua vật liệu xây dựng nhà ở tại địa bàn xã, không bao gồm địa bàn phường và thị trấn.

Những khách hàng trên sẽ được cho vay ngắn hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2010 đến ngày 31/12/2010 để mua các loại hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam.

Đối với khoản vay mua máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, xe tải nhẹ trọng tải dưới 5 tấn và máy vi tính để bàn được hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tính trên số tiền vay và thời gian vay thực tế.

Đối với khoản vay mua một số vật tư  phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại vật liệu xây dựng được hỗ trợ 2%/năm lãi suất tiền vay tính trên số tiền vay và thời gian vay thực tế.

Tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ lãi suất là các ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân trung ương, các công ty tài chính (không bao gồm công ty tài chính chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiêu dùng và lĩnh vực thẻ theo quy định của pháp luật) - có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dự nợ tín dụng dưới 5%.Nguồn: VnEconomy
Báo cáo phân tích thị trường