Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Philippin là khách hàng nhập gạo lớn nhất của Việt Nam
20 | 06 | 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Philippin đã thay thế Inđônêxia trở thành thị trường xuất khẩu gạo số 1 của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay.
Lượng gạo xuất khẩu sang Philíppin chiếm tới gần 46% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tăng gấp hai lần về thị phần so với cùng kỳ năm 2007.

Cuba là khách hàng lớn thứ hai, với thị phần gần 10%, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó Inđônêxia đã lùi từ vị trí số 1 của năm 2007 xuống vị trí thứ 5, khi chỉ chiếm thị phần gần 2%.^ Thị trường Irắc cũng đã được Việt Nam tái thâm nhập sau nhiều năm gián đoạn và chiếm vị trí thứ 4, với thị phần trên 6%.

Từ đầu năm đến nay cả nước đã xuất khẩu khoảng 2,7 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,15 tỷ USD, tăng gần 22% về lượng và gần hai lần về giá trị so cùng kỳ năm 2007. Giá xuất khẩu gạo bình quân 5 tháng đầu năm đạt 508 USD/tấn, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu gạo hiện chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường