Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá gạo tại Pakistan tăng mạnh
17 | 06 | 2007
Giá gạo trên các thị trường nội địa Pakistan lại bắt đầu tăng lên do xuất khẩu tăng trong khi sản lượng gạo nội địa cũng như gạo Ấn Độ đều giảm. Các loại gạo giá đều tăng khoảng 15-20%.
Giá gạo trên các thị trường nội địa Pakistan lại bắt đầu tăng lên do xuất khẩu tăng trong khi sản lượng gạo nội địa cũng như gạo Ấn Độ đều giảm. Các loại gạo giá đều tăng khoảng 15-20%.

Pakistan đang xuất khẩu gạo chất lượng trung bình và cao sang các nước Trung Đông và gạo chất lượng thấp sang nhiều nước châu Phi.

Mặc dù thị trường trong nước đang thiếu gạo, chính phủ Pakistan vẫn tích cực xuất khẩu, nên giá càng tăng.

Hàng năm, Pakistan sản xuất khoảng 5,8 triệu tấn gạo và tiêu thụ khoảng 2,3 triệu tấn, còn dư 3,5 triệu tấn dành cho xuất khẩu.(vinanet.com.vn)
Báo cáo phân tích thị trường