Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bạc Liêu: Xuống giống lúa hè thu vượt kế hoạch 416 ha
29 | 06 | 2007
Tỉnh Bạc Liêu hiện xuống giống lúa hè thu được 50.416 ha, vượt kế hoạch 416 ha. Trong đó, huyện Vĩnh Lợi xuống giống được 16.772 ha; huyện Hòa Bình 11.500 ha;^ huyện Phước Long 11.200 ha....

Từ trung tuần tháng 5 cho đến giữa tháng 6/2007, rầy nâu đã từ trà lúa xuân hè di trú sang cắn phá trên trà lúa hè thu; có lúc diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu lên đến trên 34.000 ha và lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VLLXL) gần 1.000 ha. Tuy nhiên, nhờ dự báo chính xác của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, nông dân đã chủ đồng phát hiện rầy nâu và có biện pháp phòng trừ tích cực nên đạt hiệu quả cao. Hiện nay diện tích lúa còn bị nhiễm rầy nâu chỉ còn 1.010 ha. Đáng lưu ý là lúa bị nhiệm bệnh VLLXL đã được không chế không còn lây lan, mật độ bị nhiễm bệnh này thấp, dưới 5% và đang được phòng trừ có hiệu quả.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cũng đã hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ bệnh mới do thời tiết đang vào đợt mưa dầm ban đêm nên phát sinh các loại sâu đục bẹ, bệnh đạo ôn và cháy bìa lá trên lúa; đồng thời cũng tích cực diệt trừ chuột di trú từ trà lúa xuân hè sang, chú ý củng cố hệ thống bờ bao để ngăn ốc bươu vàng theo thủy triều tràn lên ruộng cắn phá lúaNguồn tin: www.chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường