Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin gạo tuần từ 17/09 - 23/09/07
24 | 09 | 2007
Bản tin gạo tuần là nguồn cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ liên tục xuất bản. Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Tính đến trung tuần tháng 9, toàn tỉnh Vĩnh Long đã thu hoạch được hơn 56.500 hecta lúa hè thu, đạt 87,8% diện tích. Sản lượng ước đạt 315.305 tấn, năng suất bình quân 4,9 tấn/ha, tăng 0,5 tấn/ha so vụ hè thu năm trước. Ước tính vụ hè thu này, nông dân trồng lúa có mức lãi bình quân trên 7 triệu đồng/ha. Tại Bạc Liêu, bà con đã thu hoạch xong hơn 53.000 ha lúa hè thu, năng suất chỉ đạt 41 tạ/ha, thấp hơn vụ hè thu năm 2006 đến 5,5 tạ/ha do sâu bệnh cắn phá trong suốt quá trình phát triển của lúa hè thu. Tuy nhiên nhờ vào thời tiết khá thuận lợi, nắng liên tục trong 2 tuần đầu tháng 9 nên việc phơi lúa được nhanh, giảm thiểu được hao hụt, bảo đảm được phẩm chất hạt gạo và bán được giá hơn so với cuối tháng 8/2007. Năm nay, tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ gieo cấy lại 70% diện tích lúa vụ hè thu trên chân ruộng lúa hè thu vừa thu hoạch, nhằm giữ mức ổn định sản lượng lúa trong năm 2007 đạt từ 550 ngàn đến 600 ngàn tấn như kế hoạch đã đề ra.

Đến thời điểm này, thành phố Cần Thơ đã xuống giống được trên 32.444 ha lúa vụ 3, đạt trên 76% diện tích cả vụ. Đây là năm đầu tiên Cần Thơ thực hiện sản xuất vụ 3 theo quy trình an toàn, bao gồm các điều kiện về giống lúa, thực hiện các quy trình canh tác để né rầy, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng phát sinh bệnh vàng lùn xoắn lá, ổn định về năng suất thu hoạch và sản lượng lương thực.

Đến ngày 12/9, tỉnh Quảng Ninh cơ bản gieo cấy xong hơn 28.000 ha vụ lúa mùa, trong đó lúa mùa sớm 2.700 ha, mùa trung 17.300 ha, mùa muộn hơn 8.000 ha. Vụ mùa này, bà con nông dân toàn tỉnh tập trung gieo cấy các loại giống lúa năng suất cao, chất lượng gạo ngon, như: lúa lai 2 dòng, 3 dòng, QNT1, khang dân 18... Tuy nhiên, trước tình hình sâu bệnh dự báo phát triển mạnh trong thời gian tới như: rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bạc lá... đang đe doạ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng lúa mùa
...

Tải bản tin tại đây

Để tìm hiểu thêm thông tin về bản tin, mời liên lạc với tác giả bài viết tại địa chỉ : tranlanphuong@agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường