Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin gạo tuần từ 26/03 - 31/03/07
04 | 10 | 2007
Bản tin gạo tuần là nguồn cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ liên tục xuất bản. Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Diễn biến thị trường gạo Việt Nam

Thắng lợi vụ đông-xuân ở các tỉnh phía Nam

Gạo thường giữ giá, gạo thơm giảm giá mạnh ở ĐBSCL

Diễn biến thị trường gạo thế giới

Diễn biến đa dạng giá gạo thị trường Châu ÁAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường