Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin gạo tuần từ 18/03 - 25/03/07
12 | 07 | 2007
Bản tin gạo tuần là nguồn cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ liên tục xuất bản. Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Diễn biến thị trường gạo Việt nam

Thu hoạch lúa đông-xuân đang gặp khó khăn do thiếu nguồn nhân công

Đẩy mạnh cơ giới hoá trong nông nghiệp, giải pháp bảo toàn năng suất và chất lượng gạo

Diễn biến thị trường gạo thế giới

Giá gạo trên thị trường châu Á ổn địnhBáo cáo phân tích thị trường