Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Weekly news of VN rice 10/09- 16/09/07
15 | 09 | 2007
Weekly News of Rice Market is the source which frequently provides short run forecasting information & long run analyses for rice market. From March of 2007, Information Center for Agriculture and Rural Development regularly publishes "Weekly News of Vietnam Rice Market" (VietRice weekly).
Mặc dù năm nay tỉnh Đồng Tháp gieo cấy 446.713 ha lúa, giảm 7.264 ha so với 2006, nhưng

sản lượng lúa cả năm vẫn tăng vọt, đạt trên 2,55 triệu tấn (vụ thu đông đang thu hoạch), vượt 140.000 tấn so với kế hoạch và tăng gần 154.000 tấn so với năm 2006. Diện tích sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu của vụ đông xuân và hè thu đạt trên 239.000 ha (chưa tính vụ thu đông) chiếm gần 60% tổng diện tích xuống giống, nâng năng suất bình quân cả năm đạt 57,4 tạ/ha, mức bình quân năng suất cao nhất từ trước tới nay. Có được thắng lợi lớn này là nhờ sự kiểm soát tốt dịch bệnh, nông dân được tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao, ứng dụng tiến bộ hoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và tuân thủ đúng qui trình sản xuất tiến bộ, hiệu quả như: mô hình 1 phải 5 giảm; mô hình cộng đồng tham gia quản lý rầy nâu, bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá...

Vụ hè thu năm nay, tỉnh Thừa Thiên -Huế gieo cấy được 24.114 ha lúa vượt kế hoạch 131 ha, tỉ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 90%, trong đó, lúa chất lượng cao đạt trên 5.000 ha chiếm hơn 20% diện tích gieo cấy, tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng. Nhờ vậy năng suất lúa ở những địa phương này ước đạt 50 tạ/ha, tăng 3 tạ/ha so với vụ mùa năm trước dù bị ảnh hưởng của mưa lũ. Đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên -Huế đã thu hoạch trên 84% diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu. Dự kiến đến 20/9/2007, toàn bộ diện tích lúa còn lại sẽ được nông dân thu hoạch xong.

Mới đây, ngành nông nghiệp Cần Thơ đã khuyến cáo nông dân giảm sử dụng các giống lúa chất lượng cao nhưng nhiễm rầy nâu nặng như OM 1490, OM 3536, Jasmin 85. Ngành nông nghiệp Tỉnh khuyến khích nông dân duy trì và phát triển các giống kháng rầy từ trung bình trở lên như VND 95 – 20, IR 64, AS 996, OMCS 2000, OM 4495, OM 4498 đồng thời khuyến khích nông dân phục tráng các giống lúa địa phương có chất lượng cao nhưng kháng rầy mạnh, tăng lượng giống xác nhận gieo sạ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lúa bị nhiễm rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Tỉnh phối hợp với ngành thương mại vận động các doanh nghiệp giải quyết đầu ra cho sản phẩm để nông dân yên tâm chuyển dịch cơ cấu sản xuất lúa, trước hết giảm diện tích vụ thu đông, tránh tình trạng rải vụ, nối vụ như hiện nay đồng thời tiếp tục ứng dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật như IPM, 3 giảm 3 tăng.

Download news-letter right here

Contact with the author of news-letter following address: tranlanphuong@agro.gov.vn

 Báo cáo phân tích thị trường