Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
International Trade Fair of Agriculture Products, Agroviet 2007
02 | 11 | 2007

Time: From 15th – 20th November, 2007


Location: Hanoi Exhibition for Agriculture and Rural Development


Organizer: Promotion Center - Exhibition for Agriculture and Rural Development (No 2 Hoang Quoc Viet, Hanoi – Tel: 04.7542608)Báo cáo phân tích thị trường