Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
International Trade Fair of Agriculture Products, Agroviet 2007
02 | 11 | 2007

Time: From 15th – 20th November, 2007


Location: Hanoi Exhibition for Agriculture and Rural Development


Organizer: Promotion Center - Exhibition for Agriculture and Rural Development (No 2 Hoang Quoc Viet, Hanoi – Tel: 04.7542608)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ