Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường hạt tiêu thế giới 2008 sẽ thiếu khoảng 55.000 tấn
08 | 11 | 2007
Tổ chức hạt tiêu Quốc tế (IPC) dự báo sản lượng hạt tiêu thế giới năm 2008 sẽ giảm xuống 262.400 tấn, so với 272.040 tấn năm 2007, và 289.230 tấn năm 2006, chủ yếu do sản lượng giảm ở Ấn Độ, Braxin, Indonexia và Việt Nam.
Kết quả là dự trữ hạt tiêu cuối vụ sẽ giảm xuống 61.719 tấn vào năm 2008, so với 73.404 tấn năm 2007 và 88.384 tấn năm 2006.
Tổng xuất khẩu trong năm nay dự kiến sẽ đạt 201.700 tấn, so với 245.741 tấn năm ngoái, và dự báo sẽ đạt 190.800 tấn năm 2008. Trong khi đó, nhu cầu hạt tiêu năm tới dự báo sẽ đạt 245.000 tấn, tức là khoảng cách cung - cầu năm tới sẽ lên tới khoảng 55.000 tấn.
IPC dự báo sản lượng hạt tiêu Ấn Độ năm nay sẽ đạt 50.000 tấn, trong khi nông dân dự báo chỉ khoảng 45.000 tấn. Nguyên nhân do sản lượng giảm ở khu vực Madikeri thuộc vùng Karnataka. Vùng Karnataka thường sản xuất khoảng 20.000-22.000 tấn hạt tiêu mỗi năm. Nhà phân tích Jacob Thomas dự báo sản lượng hạt tiêu Ấn Độ niên vụ này, sẽ thu hoạch vào tháng 12, sẽ giảm khoảng 20-30% so với niên vụ trước.
Nguồn tin thương mại cho rằng sản lượng hạt tiêu Ấn Độ năm 2008 sẽ đạt 40.000-45.000 tấn, trong khi IPC dự báo sẽ vẫn đạt mức 50.000 tấn như năm nay.
Tiêu thụ nội địa ở Ấn Độ năm nay ước đạt 55.000 tấn, và sẽ giảm 10.000 tấn xuống 45.000 tấn vào 2008, bởi giá tăng làm hạn chế tiêu dùng.
Theo nguồn tin thị trường, tình hình hiện nay rất có lợi cho việc nhập khẩu hạt tiêu vào Ấn Độ. Cung hạt tiêu chất lượng thấp và giá rẻ ở các xuất xứ khác đang khá dồi dào, trong khi giá ở Ấn Độ lại cao và nguồn cung lại hạn hẹp, trong bối cảnh đồng Rupi cao giá so với USD.
Sản lượng hạt tiêu Braxin năm 2008 được dự báo là 33.000 tấn, so với 36.000 tấn năm 2007, trong khi của Indonexia sẽ đạt 20.000 tấn, so với 25.000 tấn của năm nay.
Sản lượng hạt tiêu Việt Nam năm tới dự báo sẽ giảm 10.000 tấn so với mức 90.000 tấn của năm nay, xuống 80.000 tấn. Năm 2006, Việt nam sản xuất 100.000 tấn hạt tiêu.
Sản lượng của Malaysia năm 2008 dự báo đạt 23.000 tấn, so với 20.000 tấn năm nay, trong khi của Sri Lanka sẽ tăng mạnh lên 14.900 tấn, so với 14.640 tấn năm 2007.


Nguồn; vinanet
Báo cáo phân tích thị trường