Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay sẽ giảm
23 | 11 | 2007
Sản lượng gạo của Hàn Quốc năm 2007 dự kiến sẽ ở mức thấp nhất trong 27 năm qua do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông sản Quốc gia (NAQS) Hàn Quốc, kết quả khảo sát đối với 4.500 vựa lúa trên khắp đất nước cho thấy vụ màu năm nay chỉ có thể đạt 4,41 triệu tấn, giảm 5,8% so với 4,68 triệu tấn của vụ mùa năm ngoái. Mức sản lượng trung bình hàng năm của 5 năm qua là 4,59 triệu tấn.
Mưa nhiều và ít nắng trong những tháng mùa thu năm nay đã ảnh hưởng lớn tới sản lượng gạo. Dự kiến năng suất chỉ đạt khoảng 466kg/1.000m2, giảm từ 993kg trong năm 2006.
Mức thấp kỷ lục của sản lượng gạo Hàn Quốc là 3,55 triệu tấn vào năm 1980.


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường