Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhân điều Việt Nam chiếm 50% thị trường thế giới
05 | 01 | 2008
Theo Bộ Công Thương, kết thúc năm 2007, giá trị xuất khẩu nhân điều của Việt Nam tăng trưởng 30,8%. Nhân điều Việt Nam đang chiếm 50% thị trường thế giới, do vậy cần nhiều chính sách khuyến khích sản xuất.

Sản lượng và giá trị sản phẩm nhân điều xuất khẩu từ 127.000 tấn, 504 triệu USD năm 2006 đã tăng lên 155.000 tấn, 640 triệu USD trong năm 2007. Với nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng mỗi năm 4%, giá xuất khẩu trong năm 2008 dự báo sẽ còn tăng đạt bình quân 4.400-4.500 USD/tấn.

Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, tổng diện tích trồng điều mới có 437.000 ha, trong năm qua thu hoạch 301.000 ha, năng suất bình quân đã tăng 10,5% nhưng mới lên 1 tấn/ha.

Cục Trồng trọt kiến nghị tăng các giải pháp hỗ trợ nông dân chuyển đổi giống, đầu tư thâm canh theo quy trình đã ban hành đẻ có thể tiến tới đạt năng suất 3-4 tấn/ha, giảm dần việc nhập khẩu hạt điều thô giữ tiếng thơm hương vị hạt điều Việt Nam.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường