Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11/07
14 | 01 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2007, xuất khẩu cà phê nước ta đạt 70,17 nghìn tấn với trị giá 121,48 triệu USD, tăng 68,67% về lượng và tăng 66,74% về trị giá so với tháng 10/2007; giảm 17,51% về lượng nhưng lại tăng 0,36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006. Tính đến hết tháng 11 năm 2007, lượng xuất khẩu cà phê cả nước đạt 1,084 triệu tấn với giá trị đạt 1,662 tỷ USD, tăng 36,09% về lượng và tăng 73,31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006.

I. Thị trường thế giới

Dưới áp lực nguồn cung cà phê toàn cầu sẽ giảm trong niên vụ này nên giá cà phê giao kỳ hạn giữa năm 2008 đứng ở mức cao. Giá cà phê giao kỳ hạn gần nhất có thể sẽ còn tăng nhẹ, nhất là đối với cà phê Robusta do lượng tồn kho đầu niên vụ 2007/08 còn rất ít.

Theo Tổ chức cà phê Thế giới (ICO), sản lượng cà phê tiàn cầu trong niên vụ 2007/08 ước đạt 116 triệu bao, giảm 9 triệu bao (7,2%) so với niên vụ 2006/07. Trong đó, 2 quốc gia có sản lượng cà phê hàng đầu thế giới cũng bị sỵt giảm. Sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2007/08 ước đạt 15,59 triệu bao, giảm 14,04% so với niên vụ 2006/07; Sản lượng cà phê của Braxin ước đạt 32,62 triệu bao, giảm 23,26% so với niện vụ 2006/07.

Cũng theo ICO, lượng cà phê tồn kho đầu niên vụ 2007/08 tại các quốc gia xuất khẩu còn rất ít, ước đạt 25 triệu bao. Trong đó, 80% lượng cà phê tồn kho thuộc về Braxin.

Trên thị trường London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 1/2008 đạt 1.846 USD/tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.


Trên thị trường New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2008 đạt 133,7 Uscent/lb (2.944,87 USD/tấn), tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình xuất khẩu cà phê của Honduras: Viện cà phê Honduras cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 11/2007 đạt 34.497 bao, tăng gần gấp đôi (99,5%) so với cùng kỳ năm 2006. Tổng khối lượng cà phê nước này xuất khẩu được trong 2 tháng đầu niên vụ 2007/08 đạt 100.135 bao, tăng 135,5% so với cùng kỳ niên vụ trước. Xuất khẩu cà phê Honduras tăng mạnh trong 2 tháng đầu niên vụ 2007/08 do còn lượng dự trữ lớn từ niên vụ truớc còn lại.

Tình hình xuất khẩu cà phê của Costa Rica: Viện cà phê Costa Rica cho biết, xuất khẩu cà phê của Costa Rica trong tháng 11/2007 đạt 66.578 bao, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2006. Tuy nhiên, khối lượng cà phê xuất khẩu trong 2 tháng đầu niên vụ 2007/08 chỉ đạt 100.596 bao, giảm 0,7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tình hình xuất khẩu cà phê của Mexico: Xuất khẩu cà phê của Mexica trong tháng 11/2007 đạt 139.836 bao, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2006. Trong 2 tháng đầu niên vụ 2007/08, xuất khẩu cà phê Mexico đạt 313.084 bao, tăng 10,2% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tình hình xuất khẩu cà phê của Guatemala: Trong tháng 11/2007, tháng thứ 2 của niên vụ 2007/08, xuất khẩu cà phê của Guatemala giảm 19% so với cùng kỳ năm 2006. Trong niên vụ 2006/07, Guatemala xuất khẩu đạt 3,75 triệu bao, tăng 12% so với niên vụ trước.

Tình hình xuất khẩu cà phê của Braxin: Tháng 11/2007, Braxin xuất khẩu 2.069.597 bao cà phê Arabica và 120.790 bao cà phê Robusta. Tính chung 11 tháng đầu năm 2007, Braxin xuất khẩu 22.616.223 bao cà phê Arabica ra thị trường thế giới, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2006. Trong 11 tháng năm 2007, xuất khẩu cà phê của Braxin sang thị trường Mỹ giảm 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại tăng ở một số thị trường xuất khẩu hàng đầu khác. Trong 11 tháng đầu năm 2007, xuất khẩu cà phê của Braxin sang Đức tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11/07
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2007, xuất khẩu cà phê nước ta đạt 70,17 nghìn tấn với trị giá 121,48 triệu USD, tăng 68,67% về lượng và tăng 66,74% về trị giá so với tháng 10/2007; giảm 17,51% về lượng nhưng lại tăng 0,36% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006. Tính đến hết tháng 11 năm 2007, lượng xuất khẩu cà phê cả nước đạt 1,084 triệu tấn với giá trị đạt 1,662 tỷ USD, tăng 36,09% về lượng và tăng 73,31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2006.

Diến biến lượng xuất khẩu cà phê qua các tháng (ĐVT: Tấn)

Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam:

Giá xuất khẩu cà phê trên thế giới có xu hướng giảm nhẹ nên giá xuất khẩu cà phê Robusta của nước ta trong tháng 11/07 giả nhẹ so với tháng 10/07. Cụ thể, đơn giá xuất khẩu cà phê Robusta trong tháng 11/07 đạt 1.731 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tháng 10/2007.

Giá thu mua cà phê trong nước cũng dao động trong khoảng 28.000 – 29.000 đồng/kg.

Diễn biến đơn giá trung bình xuất khẩu cà phê tháng 11/07 (đvt USD/tấn)Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường