Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2008 đạt 350 triệu USD
21 | 01 | 2008
Nước ta có tiềm năng lớn về sản xuất và xuất khẩu rau quả. Đến nay diện tích rau quả đạt trên 1,4 triệu ha, sản lượng trên 16 triệu tấn.

Rau quả Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia và khu vực trên thế giới trong đó có nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và khối lượng như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông… nhưng nhìn chung kim ngạch còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng.

Kim ngạch xuất khẩu rau, hoa quả tươi trong những năm vừa qua không ổn định. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do chưa có được nguồn hàng cung cấp thường xuyên, chủ yếu theo mùa vụ tự nhiên, hàng hoá có chất lượng thấp và không đồng đều, nhiều lô hàng chưa đáp ứng được yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm…

Hơn nữa, trình độ nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu rau, hoa quả ra nước ngoài của rất nhiều doanh nghiệp còn thấp, thiếu thông tin thị trường và giá cả. Phương thức thanh toán không phù hợp với thông lệ quốc tế trong xuất nhập khẩu loại hàng này và nhất là phương pháp tổ chức từ sản xuất đến tiêu thụ và xuất khẩu còn rất yếu kém. Bởi vậy, hầu hết những đơn vị xuất khẩu rau, hoa quả cũng mới chỉ chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch hoặc thu mua cung ứng cho bạn hàng nước ngoài theo từng lô hàng.

Để khắc phục những tồn tại trên, cần phải triển khai một số biện pháp sau:

Cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề tổ chức sản xuất và xuất khẩu,t ạo cơ chế hợp tác tốt giữa các địa phương, các đơn vị sản xuất và kinh doanh, phối hợp hài hoà. Linh hoạt giữa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tạo nguồn cung ứng ổn định, từng bước nâgn cao năng lực xuất khẩu.

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm xuất khẩu.

Xây dựng các trung tâm giao dịch rau, hoa, quả, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chấn chỉnh lại hệ thống các trung tâm kiểm tra chất lượng, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại; thống kê và thông tin thị trường…

Dự kiến kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2008 đạt 350 triệu USD tăng 16,7% so với năm 2007.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường