Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng chè thế giới năm 2007 tăng
22 | 01 | 2008
Sản lượng chè thế giới đã tăng trong năm 2007 chủ yếu là nhờ tăng sản lượng của Kênya. Theo số liệu chính thức của Uỷ Ban quốc tế, sản lượng chè của thế giới đã tăng 46,88 triệu kg trong 10 tháng đầu năm 2007^, so với cùng kỳ năm trước. Với tổng sản lượng 10 tháng đầu năm đạt 1552,13 triệu kg so với mức 1505,25 triệu kg của cùng kỳ năm 2006.
Niên vụ chè năm nay Kênya là nước có sản lượng chè tăng cao nhất với 64 triệu kg, sau khi hạn hán đã khiến sản lượng chè của nước này giảm 18 triệu kg xuống mức 310,8 triệu kg vào năm ngoái. Nhưng với điều kiện thời tiết thuận lợi, sản lượng chè của Kênya năm 2007 đã phục hồi trở lại, với sản lượng tăng lên mức 340 triệu kg trong niên vụ năm nay.
Sản lượng chè Inđônêsia năm nay cũng tăng 8,99 triệu kg lên mức 68,42 triệu kg. Sản lượng chè của Bănglađét năm nay cũng tăng lên mức 47,3 triệu kg. Sản lượng chè Malawi tăng 2,75 triệu kg lên mức 39,7 triệu kg.


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường