Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Triển lãm và Hội nghị Dầu khí Châu Phi 2008
03 | 03 | 2008
Thời gian: 17-19/3/2008
Địa điểm: Nam Phi
Nội dung: Năng lượng/khai mỏ/dầu khí, hóa chất…
Web Site: http://www.fairconsultants.com/
Liên hệ: Bette McNaughton
Nhà tổ chức: Các nhà Cố vấn Hội chợ Nam Phi


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ