Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cao su Trung Quốc năm 2008 tăng 8%
04 | 03 | 2008
Năm nay, sản lượng cao su thiên nhiên Trung Quốc ước tăng 8% lên 650.000 tấn do diện tích cao su tiểu điền mở rộng.
Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Cao su Trung Quốc cho biết, nhà tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới này dự đoán sản lượng sẽ đạt 780.000 tấn cao su thiên nhiên vào năm 2010, tăng 30% từ mức 600.000 tấn năm ngoái. Tăng trưởng sản lượng này có được chủ yếu là nhờ mở rộng diện tích cao su tiểu điền, thậm chí còn có thể tăng nữa nếu các nhà sản xuất cải tiến công nghệ và phương thức quản lý.

Mặc dù sản lượng nội địa tăng, nhập khẩu cao su của Trung Quốc dự đoán cũng sẽ tăng trong năm nay do ngành công nghiệp sản xuất lốp ô tô bùng nổ. Nước này sẽ cần nhập khẩu 1,9 triệu tấn cao su thiên nhiên trong năm 2008, tăng 9% so với năm ngoái do tăng trưởng ngành sản xuất lốp xe ở mức 15%.

Cao su nhập khẩu sẽ tiếp tục giữ lợi thế cạnh tranh về cả chất lượng và giá cả, một mặt nào đó sẽ hạn chế phạm vi mở rộng diện tích sản xuất cao su trong nước.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường