Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2007: Xuất khẩu cao su Việt Nam sang Malaysia tăng mạnh
26 | 02 | 2008
Theo số liệu thống kê, năm 2007 xuât khẩu cao su của cả nước sang thị trường Malaysia đạt trên 34 ngàn tấn, trị giá 66,5 triệu USD, tăng 236,6% về lượng và tăng 254,07% về trị giá so với năm 2006. So với năm 2006, hầu hết các chủng loại cao su xuất khẩu sang thị trường Malaysia đều tăng rất mạnh. Trong đó, chủng loại cao su CSRL tăng mạnh nhất, tăng từ 57 tấn năm 2006 lên 1,8 ngàn tấn năm 2007. Tiếp đến, cao su CSR 10 tăng từ 302 tấn năm 2006, lên 4,84 ngàn tấn năm 2007.

Đáng chú ý, cao su SVR CV60 là một trong những chủng loại cao su xuất khẩu chính sang thị trường Malaysia trong năm 2006 thì ngược lại trong năm 2007, cao su SVR CV60 lại là chủng loại đạt tốc độ tăng trưởng thấp nhất, chỉ tăng 9,7% so với năm 2006. Ngòai ra, xuất khẩu các chủng loại cao su khác sang thị trường Malaysia đều tăng mạnh như SVR3L tăng 232,72% về lượng và tăng 243,2% về trị giá; cao su SVR10 tăng 169,35% về lượng và tăng 164,07% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu trung bình sang thị trường Malaysia trong năm 2007 tăng thêm 2%(tăng 38 USD/tấn) so với giá xuất khẩu trung bình năm 2006. Trong đó, giá xuất khẩu trung bình loại cao su SVR10 tăng 3,15%; CSR 10 tăng 1,02%; CSRL tăng 14,4%; RSS3 tăng 14,28%; SVR 5 tăng 20,52% và Latex tăng 17,84%. Trong khi đó giá xuất cao su SVR3L lại giảm 2%(-41 USD/tấn).
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ