Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường Australia 2008/09 sẽ tăng
06 | 03 | 2008
Văn phòng Nông nghiệp và Kinh tế Tài nguyên Australia (ABARE) dự báo sản lượng và xuất khẩu đường Australia sẽ tăng chút ít trong niên vụ tới.
Cụ thể, sản lượng sẽ tăng tới 4,97 triệu tấn trong niên vụ tới, so với 4,85 triệu tấn niên vụ kết thúc vào 30/6/08, trong khi xuất khẩu sẽ tăng tới 3,69 triệu tấn so với 3,60 triệu tấn niên vụ này.

Australia là nước xuất khẩu đường lớn thứ 3 thế giới sau Brazil và Thái Lan, chủ yếu xuất sang các nước châu Á.

Giá đường thô thế giới dự báo sẽ giảm xuống trung bình 12,1 US cent/lb trong niên vụ tới, so với 13 US cent ở niên vụ này.

Giá đường tăng cao lúc này gây bất ngờ cho nhiều người bởi đúng là lúc dự trữ đường thế giới dự báo tăng 17% vào cuối tài khoá này.

Sản lượng đường thế giới tài khoá tới dự báo sẽ đạt 165,6 triệu tấn, giảm so với 169 triệu tấn tài khoá này.

Tiêu thụ đường toàn cầu tài khoá tới dự báo sẽ tăng tới 162,7 triệu tấn, so với 157,3 triệu tấn tài khoá này.

Dự trữ đường cuối vụ tới dự báo sẽ tăng tới 82 triệu tấn so với 79,1 triệu tấn tài khoá này.
Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường