Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê arabica của Cameroon tăng
23 | 04 | 2008
Uỷ ban Cà phê và Cacao Quốc gia Cameroon (NCCB) cho biết, trong 6 tháng đầu vụ 2007/08 (tháng 10/07-tháng 3/08), Cameroon xuất khẩu được 1.018 tấn cà phê arabica, cao hơn so với 991 tấn cùng kỳ vụ trước.
Uỷ ban Cà phê và Cacao Quốc gia Cameroon (NCCB) cho biết, trong 6 tháng đầu vụ 2007/08 (tháng 10/07-tháng 3/08), Cameroon xuất khẩu được 1.018 tấn cà phê arabica, cao hơn so với 991 tấn cùng kỳ vụ trước.

Trong hơn 1 nghìn tấn cà phê xuất khẩu được nói trên, có tới 678 tấn được xuất khẩu trong tháng 3 vừa qua, so với 407 tấn cùng tháng vụ trước.

Dưới đây là số liệu xuất khẩu cà phê arabica của Cameroon qua các tháng từ đầu vụ tới nay.

Tháng
Vụ 2007-08 (tấn)
Vụ 2006-07 (tấn)
Tháng 10
18
-
Tháng 11
-
-
12
-
-
Tháng 01
221
-
Tháng 02
101
584
Tháng 3
578
407
Tổng
1.018
991

Vụ 2006/07, Cameroon xuất khẩu được 3.887 tấn cà phê arabica, giảm so với 5.737 tấn của vụ trước đó.


vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ